Od początków powstania handlu równolegle rozwija się również marketing a w tym badania marketingowe. Na początku był to handel wymienny i marketing szeptany.
Analizowanie uzyskanych danych czy promowanie produktu ma ogromne znaczenie w praktyce i przynosi wiele korzyści. Celem każdej firmy jest osiągnięcie jak największej sprzedaży, a także odpowiedź na faktyczne potrzeby i oczekiwania konsumentów.
Jedną z najcenniejszych wartości, jakie przynoszą badania marketingowe w firmie, to pozyskanie, a następnie zinterpretowanie i wyciągnięcie wniosków z badań.

Jakie informacje otrzymuje się z badań marketingowych?

Badania służą, aby pogłębić wiedzę, bądź zdobyć informacje, odnośnie:

  • analizy konkurencji,
  • porównania z konkurencją,
  • analizy cen,
  • doboru kanałów dystrybucji,
  • opiniach konsumentów,
  • motywacjach konsumentów.

W zależności od typu przeprowadzanego badania (ilościowe, jakościowe) można wyciągać różnorakie wnioski. Dane przetwarzane są w formie raportu do menedżerów firm, a na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące strategii, polityki cenowej, promocji i, ostatecznie, budżetu na działania.

Czy badania marketingowe są potrzebne mojej firmie?

Przedsiębiorstwa różnych typów kierują się w swojej działalności koniecznością sprostania oczekiwaniom nabywców spełniając ich potrzeby oraz oczekiwania. Wraz ze wzrostem znaczenia marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem zwiększa się również zapotrzebowanie na systematyczne pozyskiwanie i analizowanie danych czyli przeprowadzanie badań marketingowych.
Badania marketingowe są istotnym źródłem informacji dla przedsiębiorstwa. Wyniki  badań są przesłanką do podejmowania decyzji dotyczących m.in. sytuacji rynkowych, ilości i jakości produkcji, struktury popytu na rynku. Dzięki badaniom można zlokalizować braki lub niedociągnięcia w określonej dziedzinie, także za ich pomocą usunąć te usterki. Przedsiębiorstwa, posiłkując się wynikami badań, opracowują również prognozy rynkowe.